Om

Hjemmesiden www.kvalitativempiri.dk blev lanceret 1. november 2022.

Formålet med siden er at lette undervisernes arbejde med at søge efter undervisningsrelevant empiri.

Alle interviews er udført af undervisere i gymnasieskolen og målrettet de teorier og begreber der typisk arbejdes med i undervisningen.

Materialet på ligger på hjemmesiden vil ligeledes kunne anvendes af elever og kursister på ungdomsuddannelserne til fx større skriftlige opgaver.

Alle interviews er opgjort i antal normalsider (ns). Dette svarer til 2400tegn.

Alle billeder er genereret af AI (Microsoft – Copilot)

Redaktion:
Ansvarshavende chefredaktør: Lasse Hillgaard (Nordvestsjællands HF & VUC)

Redaktør: Mads Thyge Ryssel (Nordvestsjællands HF & VUC)

Web-troldmand: Martin Ejstrup

Logo: Julin Art