Kategorier
Politik Velfærd

Interview med formand for Liberal Alliance Ungdom Simon Fendinge Olsen om hans syn på det danske samfund (1,7ns)

Frihed, frit marked, ideologi, integration, klimakrise, Liberal Alliance Ungdom, skat, staten. politik, progressivt skattesystem, Simon Fendinge Olsen

Simon Fendinge Olsen, 24 år, har siden marts 2021 været formand for Liberal Alliance Ungdom. Simon er i gang med en kandidat i International Business på CBS. Simon er desuden vinder af DM i debat ved Folkemødet i 2022.

16. nov. 2022 | www.kvalitativempiri.dk | af Lasse Hillgaard

Er der noget, du gerne vil ændre ved den danske velfærdsstat?
”Ja, hele velfærdsstaten. Min grundlæggende holdning er, at velfærdsstaten fundamentalt har spillet fallit og ikke kan overleve på sigt.  Folk forventer bedre og bedre velfærd, men det kan vi ikke levere. Det er fordi, der er en helt naturlig balance mellem, at der skal være nogen, der modtager, og nogen der betaler, og den balance forrykker sig gradvist. Jeg vil meget gerne have et velfærdssamfund – ikke forstået som en opløsning af staten men en situation, hvor man hjælper de mennesker, der reelt set har brug for det. Samtidig skal man sikre, at pengene følger borgeren med så meget frit valg som muligt i de offentlige tilbud, man beslutter, der skal være.”

(…)

Hvad synes du om det progressive skattesystem, vi har i Danmark?
”Det, synes vi, er en virkelig dårlig idé på alle tænkelige måder. Vi mener, at det er en urimelig måde at strukturere skattesystemet på. Hvis vi har en flad skattesats, så skal de mennesker, der tjener mest jo også betale mest. Hvis du tjener 100.000 kr. og betaler 40% i skat, så skal du betale 40.000 kr. Hvis du tjener en million, så betaler du 400.000 kr. Det synes vi egentligt er meget rimeligt.”

Hvorfor? Er det ikke meget retfærdigt, at dem, der er bedst stillet, også tager det tungeste læs?
”Det gør de jo i forvejen. Vi beskatter jo ting og lægger afgifter på ting, som vi vil have mindre af. Derfor jo hårdere du beskatter arbejde, jo mindre får du af det. Hvis du eksempelvis kigger på registreringsafgiften, så var den ikke bare selvfinansierende, det var godt for statskassen, at vi sænkede den, fordi der lige pludselig var flere, der købte biler. Vi kan også se, at topskatten vil være ikke omkostningsfri, men tæt på omkostningsfri at fjerne. Alt afhængig af hvem der regner på det, så koster det statskassen mellem fire og 11 milliarder, men BNP stiger med 16 til 24 milliarder. Så det er – uden at være nogen stor matematiker – en rigtig god forretning.”

Hvordan kan vi løse klimakrisen?
”LAU lavede faktisk tilbage i april 2021 et klimaudspil, som nåede både 2030 og 2050-målene. Måden, man løser det på er, at politikerne blander sig langt uden om, hvilke løsninger man skal have. Man skal indføre en høj ensartet CO₂-afgift, og samtidig skal politikerne gå ind for teknologineutralitet. Det vil sige, at man skal tillade atomkraft, og for den sags skyld skal man også tillade, at man har en million hamstere i et kæmpe hamsterhjul, hvis det er det, der viser sig at være bedst til at generere energi. Og så skal politikerne sørge for at lade det frie marked og de grønne løsninger, som det har skabt, herske. På den måde vil man få ny teknologi og i øvrigt de bedste og billigste løsninger, fordi markedet er noget mere tilpasningsdygtigt og fremsynet, end politikere har det med at være. Og det er jo helt fair, for politikere er blot mennesker.”

(…)

Hvad synes du, der burde ske på integrationsområdet?
”Noget af det vigtigste er, at man sørger for, at de folk, der kommer hertil, kommer i arbejde. Og at vi gør noget for at få de folk, der bor her i forvejen, i arbejde. Fordi arbejde notorisk er den bedste integration, og derfor handler det om at få klædt indvandrerne på til at komme i arbejde.

Derudover så skal vi sørge for, at de mennesker, der kommer hertil, selvfølgelig er nogen som vil landet.  Når det så er sagt, så er der selvfølgelig en flygtningedagsorden, hvor vi skal tilbage til at tage kvoteflygtninge og bære vores globale ansvar.”

Hvordan får vi flere indvandrere i arbejde?
”Altså der er jo nogle ret simple løsninger. Den ene er at sænke skatten på arbejde og så i øvrigt sænke integrationsydelserne og offentlige ydelser generelt, så folk får et incitament til at tage et arbejde.”

(…)